Abes kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Abes– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Abes kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Anlamlı, Mantıklı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Abes kelimesinin anlamı:

1. -s Gereksiz, yersiz, boş:
“Gönlümde sevgi bir tatlı hevesti / Sevgisiz yaşamak bence abesti” – Enis Behiç Koryürek

2. -s Akla ve gerçeğe aykırı.

3. -z Gereksiz bir biçimde.


(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Anlamlı kelimesinin anlamı:

1. -s Anlamı olan, manalı.

2. s mecaz İçeriği olan.

3. s mecaz Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar:
      “Sesi anlamlı, söyledikleri içtendi; bir iki yıl öncesinin sert, çatışmacı sesi değildi.” – Burhan Günel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mantıklı kelimesinin anlamı:

1. s Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıki, lojik:
      Mantıklı söz.

2. s Mantığa uygun davranan, makul:
      Mantıklı adam.

 

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.