Abus kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Abus– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Abus kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Güleç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Abus kelimesinin anlamı:

1. s eskimiş Somurtkan (kimse).

2. s eskimiş Çatık, asık (yüz):
      “Abus çehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekâtı ne orucu makbuldür.” – Ömer Seyfettin

3. s eskimiş Garip, acayip:
      “Genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Güleç kelimesinin anlamı:

s Her zaman gülümseyen, mütebessim:
      “Biraz sonra geceki güleç memur, hafif kapalı gözleriyle göründü.” – Çetin Altan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.