Aç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tok

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre kelimesinin anlamı:

1. s Yemek yemesi gereken, Tok karşıtı:
      “Aç ne yemez, Tok ne demez.” – Divanü Lügati’t-Türk

2. s Yiyecek bulamayan:
      “Ben hem öksüzüm hem yetimim hem de tam 23 saattir açım.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

3. s mecaz Gözü doymaz, haris:
      Ne aç adam!

4. s mecaz Çok istekli, hevesli:
      “Her zamanki gibi bilgiye aç, her zamanki gibi ağızları lafla, kafaları düşünceyle dolu çalçene yaratıklarız.” – Ayla Kutlu

5. z Karnı doymamış olarak:
      “Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.” – Orhan Kemal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tok kelimesinin anlamı:

1. s Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı.

2. s Sık ve kalın dokunmuş (kumaş).

3. s Kalın ve gür (ses):
      “Sesi tok, aksanı düzgündü.” – Necip Fazıl Kısakürek

4. s mecaz Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.