Acı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Acı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Acı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acı kelimesinin anlamı:

1. i Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı:
      Acıyı sever.

2. s Tadı bu nitelikte olan:
      “Acı kahvesini yudumluyordu.” – Tarık Buğra

3. i Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap:
      “Omuzlarına kadar vücudun derisini haşlayan bayıltıcı yanma acısı ve dehşeti çok sürmedi.” – Peyami Safa

4. i mecaz Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem:
      “İnsan, ölümün acısını en çok günün iki uzak saatinde hissetmektedir.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. s Çarpıcı, göz alıcı (renk).

6. s mecaz Keskin, şiddetli:
      “Acı poyraz kuvvetle esiyordu.” – Orhan Kemal

7. s mecaz Kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, kötü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tatlı kelimesinin anlamı:

1. s Şeker tadında olan:
      Tatlı elma. Tatlı nar.

2. s Acı olmayan, acı karşıtı:
      Tatlı salatalık. Tatlı su.

3. i Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek:
      Baklava, revani, lokma birer tatlıdır.

4. sıfat, mecaz İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren:
      “Bu acı adam, tatlı ve nüktedandı.” – Yusuf Ziya Ortaç

5. s mecaz Sevimli, hoş:
      “Görüp de sevmemek ne mümkün seni / Güzelsin, incesin, tatlısın, şensin” – Orhan Seyfi Orhon

6. z mecaz Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla:
      Ne tatlı bakıyordu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.