Açık Saçık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Açık Saçık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Açık Saçık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Örtülü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açık Saçık kelimesinin anlamı:

sıfat Yüz kızartıcı, edepsiz, müstehcen, cinsel çağrışım yüklü (söz, anlatım):

      “Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler / Aygın baygın mâniler, açık saçık resimler” – Faruk Nafiz Çamlıbel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Örtülü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Örtüsü olan:
      “Ampir koltuklu, keten masa örtülü bir lokantaydı.” – Selçuk Erez

2. sıfat Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış:
      “Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü.” – Ahmet Haşim

4. zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.