Açıkgöz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Açıkgöz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Açıkgöz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Saf, Aptal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açıkgöz kelimesinin anlamı:

-s Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz (kimse):

      “Bu insanların alabildiğine açıkgöz ve çakır pençe olduklarını bir kere daha anlardık.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saf kelimesinin anlamı:

1. i Dizi, sıra:
      “Bütün garsonlar saf teşkil edip selama dururlardı.” – Ercüment Ekrem Talu

2. i Grup.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aptal kelimesinin anlamı:

1. s Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık:
      “Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. ü teklifsiz konuşmada Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü:
      “Aptal! Senin yerini açıkça söyledim ben.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.