Acıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Acıklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Acıklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Neşeli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acıklı kelimesinin anlamı:

1. s Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, üzücü, koygun:
      “Bu âdet bir fabrika sahibinin acıklı hayat hikâyesiyle birlikte kondulara yayıldı.” – Lâtife Tekin

2. s Acı görmüş, yaslı, kederli:
      “Kendimi bu acı ve acıklı kitlenin bir parçası gibi hissediyordum.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşeli kelimesinin anlamı:

1. s Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe:
      “Yaşadığımızın önemini ve yapıp ettiklerimizde ölçüyü gözeterek yani edebe riayet ederek hem ciddi hem neşeli olabiliriz.” – İsmet Özel

2. z Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde:
      “Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.