Acıkmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Acıkmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Acıkmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Doymak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acıkmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Yemek yeme gereksinimi duymak:

      “Onların da karnı acıkmış olacak ki söz yemekten açıldı.” – Fikret Otyam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Doymak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz İsteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kalmamak:
      “Ben biraz zeytin, biraz salata, biraz patates, biraz da yemişle doyarım.” – Burhan Felek

2. -e Bir gereksinimini yeteri kadar karşılamak:
      Toprak suya doydu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.