Acımasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Acımasız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Acımasız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Merhametli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Acımasız kelimesinin anlamı:

1. s Acıma duygusu olmayan, katı yürekli, merhametsiz:
      “Leylâ Erbil’deki acımasız eleştirelliği yalın çizgilerle dışa vurmuştu.” – Selim İleri

2. z Acıma duygusu olmadan, merhametsizce:
      “Bomboş, acımasız bakan gözler, sert ince dudaklı ağız…” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Merhametli kelimesinin anlamı:

-s Acıması olan, merhamet eden:

      “Bambaşka bir hâliniz vardır sizin. Merhametli bir insan olduğunuz bellidir.” – Oktay Rifat

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.