Adalet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adalet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adalet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zulüm

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adalet kelimesinin anlamı:

1. isim Yasalarla sahip olunan hakların herkes tarafından kullanılmasının sağlanması, türe.

2. isim Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme:
      “Hiçbir kuvvet beni adaletin tecellisi için çalışmaktan menedemeyecektir.” – Nazım Hikmet

3. isim Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları:
      Suçlular adaletin pençesinden kurtulamazlar.

4. isim Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk:
      “Germiyan’da Süleyman Şahımız adaletle hüküm sürer.” – Feridun Fazıl Tülbentçi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zulüm kelimesinin anlamı:

isim,Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıygı, eziyet, cefa:

      “Nöbetçinin siyah süngüsü zorbalığın ve zulmün bir timsali gibi gözlerimin önünden geçiyordu.” – Hüseyin Cahit Yalçın

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.