Adaletsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adaletsiz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adaletsiz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Adil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adaletsiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Adalete aykırı düşen (şey):
      Adaletsiz karar.

2. sıfat Adaleti olmayan (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adil kelimesinin anlamı:

sıfat Adaletle iş gören, adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli:

      “Milletler tarihte fatihlerden fazla adillere bağlıdırlar.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.