Adaletsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adaletsizlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adaletsizlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hakkaniyet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adaletsizlik kelimesinin anlamı:

isim Adalete aykırı olma durumu:

      Bu işte adaletsizlik var.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hakkaniyet kelimesinin anlamı:

isim, eskimiş,  Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet:

      “Bunu burada hakkaniyet borcu olarak belirtmeliyiz.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.