Adam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kadın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adam kelimesinin anlamı:

1. isim İnsan.

2. isim Erkek kişi:
      “İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak.” – Memduh Şevket Esendal

3. isim Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse:
      “Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar.” – Kemal Tahir

4. isim Birinin yararlandığı, kullandığı kimse:
      “Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı.” – Cemil Meriç

5. isim Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse:
      O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez.

6. isim Görevli kimse:
      “Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse.” – Refik Halit Karay

7. isim İyi huylu, güvenilir kimse.

8. isim Bir alanı benimseyen kimse.

9. isim, halk ağzında Eş, koca.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kadın kelimesinin anlamı:

1. isim Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen:
      “Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan.

4. isim, eskimiş Bayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.