Adamakıllı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adamakıllı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adamakıllı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gelişigüzel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adamakıllı kelimesinin anlamı:

zarf Gereğinden çok, iyice, bir güzel, bir temiz:

      “Yazıları nihayet sökmeyi başardığında adamakıllı şaşırdı.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gelişigüzel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Baştan savma, lalettayin:
      “Anayasayı rafa kaldırarak keyfî, gelişigüzel sınırlar çizmeye kalkışmak, bu yaygaraları koparanların başlıca özelliğidir.” – Necati Cumalı

2. zarf Herhangi bir, rastgele:
      “Eski dansları mektepte, yenilerini de bir iki arkadaşının evinde gelişigüzel öğrendiğini anlattı.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.