Adamcıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adamcıl– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adamcıl kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Vahşi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adamcıl kelimesinin anlamı:

sıfat İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis:

      “Hem de ne adamcıldır, ne candır, bilseniz.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Vahşi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yabani:
      “Adada vahşi bir kabile varmış, dikkatli davranalım.” – Sait Faik Abasıyanık

2. sıfat Yırtıcı (hayvan).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.