Adavet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Adavet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Adavet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kardeşlik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Adavet kelimesinin anlamı:

isim  Düşmanlık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kardeşlik kelimesinin anlamı:

1. isim Kardeş olma durumu, karındaşlık, uhuvvet.

2. isim Kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost.

4. ünlem, teklifsiz konuşmada Adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü:
      “Kol delik mintan delik / Yen delik, kaftan delik / Kevgir misin be kardeşlik” – Orhan Veli Kanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.