Afiyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Afiyet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Afiyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hastalık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Afiyet kelimesinin anlamı:

-i Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik:
      “Allah daha ziyade afiyet versin.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hastalık kelimesinin anlamı:

1. i Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

2. i Ruh sağlığının bozulması durumu.

3. i Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk:
      Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur.

4. i mecaz Aşırı düşkünlük, tutku:
      Temizlik hastalığı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.