Ağaçlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ağaçlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ağaçlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çorak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağaçlık kelimesinin anlamı:

-i Ağacı bol olan yer:

      “Yine beni unuttu, ağaçlıklar arasına yürüdü.” – Ahmet Kabaklı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çorak kelimesinin anlamı:

1. s Verimli olmayan (toprak):
Biz geçtiğimiz zamanlar Sina Çölü, Peygamber Musa’nın geçtiği zaman kadar ıssız, boş, kuru ve çoraktı.” – Falih Rıfkı Atay

2. s Acı (su).

3. s mecaz Verimsiz, kısır:
Hayatımın en acı, en yaslı ve çorak zamanları başlamış oldu.” – Tarık Buğra

4. Toprak damlara çekilen, su geçirmeyen killi toprak.

5. Bazı toprakların yüzünde beyaz bir katman durumunda toplanan ve eskiden barut yapmakta kullanılan potaslı, sutlu tuz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.