Agâh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Agâh– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Agâh kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bilgisiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Agâh kelimesinin anlamı:

1. s eskimiş Bilen, bilgili.

2. s eskimiş Haberli.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilgisiz kelimesinin anlamı:

1. s Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil:
Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?” – Necati Cumalı

2. s Aymaz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.