Ağırlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ağırlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ağırlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hafiflik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağırlık kelimesinin anlamı:

1. isim Ağır olma durumu:
      Taşın ağırlığı.
      Yükün ağırlığı.

2. isim Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne.

3. isim Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer.

4. isim Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum:
      Havanın ağırlığı.

5. isim Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.

6. isim Yük, külfet:
      Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır.

7. isim Takı:
      Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti.

8. isim Sorumluluk:
      Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim.

9. isim Etki, baskı, güçlük.

10. isim Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak:
      “Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli.” – Attila İlhan

11. isim, halk ağzında Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın (II).

12. isim, mecaz Sıkıntı.

13. isim, mecaz Ağırbaşlılık:
      Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi.

14. isim, mecaz Değerli olma durumu:
      Hediyenin ağırlığı.

15. isim, mecaz Uyuşukluk ve gevşeklik durumu:
      “Beynime bir ağırlık peyda olmuştu.” – Aka Gündüz

16. isim, askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri:
      “Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum.” – Falih Rıfkı Atay

17. isim, fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite.

18. isim, spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hafiflik kelimesinin anlamı:

1. isim Hafif olma durumu:
      “Işık bol, sofra açık, kadehler pırıl pırıl / Bak, sessiz adımlarla yaklaşıyor yeni yıl / Omzuma koy başını bir gül hafifliğiyle” – Halit Fahri Ozansoy

2. isim, mecaz Rahatlık:
      “Biraz su dökünüp hafiflik hissettikten sonra kalktılar.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.