Ağızsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ağızsız– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ağızsız kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Konuşkan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağızsız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ağzı olmayan.

2. sıfat, mecaz Yumuşak huylu, sessiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Konuşkan kelimesinin anlamı:

sıfat Konuşmayı, lakırtıyı seven, çok konuşan:

      “Annem konuşkan, cana yakın ve alçak gönüllü bir insandı.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.