Ağzı sıkı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ağzı sıkı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ağzı sıkı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çenebaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağzı sıkı kelimesinin anlamı:

sıfat, mecaz Sır saklayan, ağzı pek, ketum:

      “Terbiyeli, tedbirli, ağzı sıkı, aklı başında bir hizmetçi arıyorlar.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çenebaz kelimesinin anlamı:

sıfat, Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli:

      “Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.