Ahbap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ahbap– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ahbap kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Düşman

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ahbap kelimesinin anlamı:

1. i Kendisiyle yakın ilişki kurulup sevilen, sayılan kimse:
      “Ben yeni tanıdım ama kızın eski ahbapları imişler.” – Osman Cemal Kaygılı

2. ü teklifsiz konuşmada Samimiyet, içtenlik bildiren bir seslenme sözü:
      Baksana ahbap!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Düşman kelimesinin anlamı:

1. i Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı:
      “Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır.” – Sait Faik Abasıyanık

2. i Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları:
      “Biz toprağımızdan düşmanı atmaya mecburuz.” – Ruşen Eşref Ünaydın

3. i Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar:
      “Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

4. s Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.).

5. i mecaz Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse:
      Ekmek düşmanı.

6. i mecaz Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse:
      İçki düşmanı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.