Ahenk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ahenk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ahenk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uyumsuzluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ahenk kelimesinin anlamı:

1. i Uyum:
      “Sesi alaylı bir ahenkle kadının kulaklarına çarptı.” – Mithat Cemal Kuntay

2. i mecaz Uzlaşma:
      “Biz bu işin içine girmeyelim. Ahengi bozarız.” – Haldun Taner

3. i eskimiş Ezgi:
      “Tamtamların yeni ahengiyle raks başladı.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uyumsuzluk kelimesinin anlamı:

-i Uyumsuz olma durumu, ahenksizlik, imtizaçsızlık:
      “Bu durumun gerçeklerle uyumsuzluğu ona acı geliyor.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.