Aheste kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aheste– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aheste kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çabuk, Hızlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aheste kelimesinin anlamı:

1. s Yavaş, ağır.

2. z Yavaş, ağır bir biçimde:
      “Aheste çek kürekleri mehtap uyanmasın.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çabuk kelimesinin anlamı:

1. s Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı:
      “Yüreği ağzında, atabildiği kadar çabuk adımlarla o tarafa seğirtti ve çocuğun ardından koridora girdi.” – Elif Şafak

2. z Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı:
      “Kanı kanıma sıcak gelmeseydi bu kadar çabuk tanışır ve açılabilir miydik?” – Etem İzzet Benice

3. ü “Acele et, oyalanma” anlamlarında bir seslenme sözü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hızlı kelimesinin anlamı:

1. s Çabuk, seri, süratli:
      “Bir akşamüzeri her zamanki hızlı adımlarla geldi.” – Ayla Kutlu

2. z Güç kullanarak:
      Hızlı vurmak.

3. z Çabucak:
      “Bünyamin, gücünün yettiği kadar hızlı yürüyüp Haliç’e indi.” – İhsan Oktay Anar

4. s mecaz Uçarı, çapkın, hovarda:
      “Doludizgin, bir bekârlığın tam tadını çıkaran, renkli, değişken, hızlı bir yaşam sürüyordum.” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.