Ahmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ahmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ahmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Zeki, Kurnaz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ahmak kelimesinin anlamı:

-s Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal:

      “En doğru, en yüksek fikir, bir cahil veya ahmağın elinde gülünç, değersiz bir hâle gelebilir.” – Mehmet Kaplan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zeki kelimesinin anlamı:

1. s Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, zeyrek:
      En zeki hayvan maymundur.

2. s Çabuk ve kolay kavrayan:
      “Bildiğim, onun zeki bir genç olduğu ve ara sıra sevimli, ufak şiirler yazdığıdır.” – Memduh Şevket Esendal

3. s Zekâ varlığı gösteren:
      “İnce, zeki bir kalemi vardı.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kurnaz kelimesinin anlamı:

-s Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz, hin:
      “Kurnaz Ünal, böyle vakitsiz gelişinden pirelendiğini anlamıştı.” – Orhan Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.