Akça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akça– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akça kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karaca

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akça kelimesinin anlamı:

sıfat Oldukça beyaz:

      “Akça kızlar sökün etti yurdundan / Koç yiğitler deli oldu derdinden” – Halk türküsü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karaca kelimesinin anlamı:

sıfat Rengi karaya yakın olan, esmer.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.