Akıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akıcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tutuk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Akma özelliği olan.

2. sıfat, edebiyat Kolay anlaşılabilen, okunabilen, anlamca açık (anlatım), selis:
      “Çevirilerinde kullandığı güzel, akıcı dil başarıyordu bunu.” – Adalet Ağaoğlu

3. sıfat Kesintisiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tutuk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Akıcı, rahat konuşamayan:
      “Önce benim sonra kardeşimin elini avuçlarının arasına alıp tutuk ama heyecansız bir sesle yakında yeniden evleneceğini söyledi.” – Elif Şafak

2. sıfat Eski işlevini göremez duruma gelmiş:
      “Ne var ki banyo kapısının sürgüsü tutuk, kilidi de kırık olduğundan, kolu indirerek dışarı çıkmayı başarmıştı her seferinde.” – Elif Şafak

4. sıfat Bir organ hareket edemez olmuş:
      “Geçen gün beni dövdüler. Boynum, omuzlarım hâlâ tutuk.” – Attila İlhan

5. sıfat Kısılmış, kesik:
      “Ağır ağır ve tahtalar arasında boğulan tutuk akislerle yükseliyordu.” – Peyami Safa

6. sıfat, hukuk Tutuklu.

7. sıfat Kapalı, tıkalı.

8. sıfat Sıkıntılı:
      “Bu tutuk hava içinde saat ona doğru Meclisin zili uzun uzun çaldı.” – Ruşen Eşref Ünaydın

9. sıfat, mecaz Durgun, çekingen, sıkılgan:
      “Bu babadan geçme derviş huyum, hoşgörüm yüzünden tutuk oluşumu anlamıyorlar.” – Nezihe Meriç

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.