Akıl Dışı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akıl Dışı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akıl Dışı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Akılcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akıl Dışı kelimesinin anlamı:

1. s Akla, gerçeğe, uygun olmayan.

2. s felsefe Us dışı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akılcı kelimesinin anlamı:

1.s felsefe Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse).

2.s Akılcılıkla ilgili.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.