Akılcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akılcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akılcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Akıl Dışı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akılcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, felsefe Akılcılıktan yana olan, usçu, rasyonalist (kimse).

2. sıfat Akılcılıkla ilgili.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akıl Dışı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Akla, gerçeğe, uygun olmayan.

2. sıfat, felsefe Us dışı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.