Akılılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akılılık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akılılık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aptallık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akılılık kelimesinin anlamı:

isim Akıllı olma durumu, uyanıklık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aptallık kelimesinin anlamı:

1. isim Aptal olma durumu.

2. isim Aptalca iş:
      “Bu hikâye akılalmaz bir aptallıktan başka bir şey değildi.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.