Akşam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Akşam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Akşam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sabah

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Akşam kelimesinin anlamı:

1. i Güneşin batmasına yakın zamandan gecenin başlamasına kadar olan vakit, akşam vakti, akşamleyin.

2. i Gece:
      “Dün akşam karşılıklı içerken, çoktan bayatlamış itirafımı ağzımdan kaçırma gafletinde bulundum.” – Elif Şafak

3. i Akşam ezanı.

4. i Akşam namazı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sabah kelimesinin anlamı:

1. i Sabah ezanı.

2. i Sabah namazı:
      Sabahı kıldım.

3. z Sabahleyin:
      “Her sabah, şimdi limanda demirli duran bu gemide uyanacaklardı.” – Halikarnas Balıkçısı

4. z Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen zaman:
      Bütün ev işlerini sabah bitirdim.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.