Alacaklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alacaklı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alacaklı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Borçlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alacaklı kelimesinin anlamı:

-s Birinden alacağı olan (kimse), borçlu ve verecekli karşıtı:

      “Gelir desen dar gelir / Günaşırı alacaklılar gelir” – Orhan Veli Kanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Borçlu kelimesinin anlamı:

1. s Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun, alacaklı karşıtı.

2. z Borcu kalmış olarak:
      “Merhumu borçlu yatırmak istemezmişiz elbet.” – Yusuf Ziya Ortaç

3. s mecaz Manevi bir yükümlülük altında bulunan:
      “Hayatımı ona borçluyum doğrusu.” – Abdülhak Şinasi Hisar

4. s mecaz Bir şeyi birinin yardımıyla elde etmiş olan:
      Öğrettiklerinden dolayı öğretmenime karşı borçlu birisiyim.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.