Alafranga kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alafranga– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alafranga kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alaturka

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alafranga kelimesinin anlamı:

1. s Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca, alaturka karşıtı:
      “Fakat onun Türk ve Müslüman dostları hep alafranga ve zengin bir âlemde yaşarlardı.” – Halide Edip Adıvar

2. s Avrupa kültürüne özgü olan.

3. s Avrupa uygarlığını benimsemiş, Avrupa eğitimiyle yetişmiş (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alaturka kelimesinin anlamı:

1. s Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, Doğuluca, alafranga karşıtı:
      “Alaturka, eski tahta kapısının dışarıdan da içeriden de çengelleri var.” – Ayla Kutlu

2. s Bu töre ve hayatı benimsemiş (kimse).

3. i Alaturka saat:
      “Biz alaturka 10 sularında mektepten çıkardık.” – Falih Rıfkı Atay

4. s mecaz Düzensiz, yöntemsiz:
      Alaturka çalışma.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.