Alakalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alakalanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alakalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Nefret etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alakalanmak kelimesinin anlamı:

1. -le İlgilenmek.

2. -le Gönül bağlamak, yakınlık duymak.

3. -le Bir şey çekici gelmek.

4. -le Bir şeyden zevk almak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nefret etmek kelimesinin anlamı:

1. birine veya bir şeye karşı nefret duygusuyla dolu olmak:
      “Şu dakikada senden nefret ediyorum, senden böyle hareket beklemezdim.” – Peyami Safa

2. tiksinti duymak:
      “Küstahlık edip kendisini aşağıladığı için ondan nefret edeceği yerde, onu seviyordu.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.