Alâyiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alâyiş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alâyiş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tevazu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alâyiş kelimesinin anlamı:

isim, Gösteriş, göz kamaştırma:

      “Onlar gürültülü tebcile, pohpoha, alayişe tenezzül etmezler.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tevazu kelimesinin anlamı:

isim, Alçak gönüllülük:

      “Bilhassa tevazusu ile herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmıştı.” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.