Alçak Gönüllü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alçak Gönüllü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alçak Gönüllü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kibirli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçak Gönüllü kelimesinin anlamı:

-s Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen (kimse), engin gönüllü, mütevazı, tevazulu:
      “Alçak gönüllü olmak yine yüksekliği artırır.” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kibirli kelimesinin anlamı:

-s Kendini büyük gören, büyüklenen, gururlu, mağrur: 
     “Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar.” – Kemal Tahir

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.