Alçaltı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alçaltı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alçaltı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yükselti

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçaltı kelimesinin anlamı:

1. isim Yüksekliği az olan alan.

2. isim, mecaz Küçük düşürme, hor görme.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yükselti kelimesinin anlamı:

1. isim Tümsek.

2. isim, coğrafya Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, yükseklik, rakım, irtifa:
      Ankara’nın yükseltisi 850 metredir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.