Alçaltmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alçaltmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alçaltmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yükseltmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçaltmak kelimesinin anlamı:

1. -i Alçak duruma getirmek:
      “Yastığımızı alçaltsak da yükseltsek de boynumuz ağrır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. -i, mecaz Değerini azaltmak:
      Sözleriyle kendini alçalttı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yükseltmek kelimesinin anlamı:

1. -i Yükseğe çıkarmak, yukarı kaldırmak:
      “Yastığımızı alçaltsak da yükseltsek de boynumuz ağrır.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. -i Güçlendirmek, şiddetlendirmek.

4. -i Aşama ve mevki bakımından daha yüksek duruma getirmek.

5. -i, mecaz Değerini olduğundan daha çok göstermek.

6. -e, matematik Bir sayıyı kendisiyle birkaç kez çarpmak:
      5 sayısını dördüncü kuvvete yükseltmek, 5x5x5x5=625 çarpımını yapmak demektir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.