Alelacele kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alelacele – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alelacele kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Özenle

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alelacele kelimesinin anlamı:

zarf,  Çabucak:

      “Kemeraltı’ndan alelacele, beyaz üstüne koyu lacivert puanlı bir gecelik almıştım.” – Nazlı Eray

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özenle kelimesinin anlamı:

1. zarf Titizlik göstererek:
      “Cümlenin geri kalanı özenle karalanmıştı.” – Elif Şafak

2. zarf Değer ve önem vererek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.