Alelade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alelade– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alelade kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fevkalade

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alelade kelimesinin anlamı:

1. s Her zaman görülen, olağan:
      “Bu namaz, alelade bir ibadet değildi.” – Ruşen Eşref Ünaydın

2. s Bayağı:
      “Bunu alelade bir muharrir değil, hayatı deşen realist bir romancı yazıyor.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fevkalade kelimesinin anlamı:

1. s Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik:
      “Eserin aslına fevkalade sadakat gösterilmiş olması da ayrıca kayda şayandır.” – Asaf Halet Çelebi

2. s Aşırı, çok fazla:
      “Yalnız tansiyon fevkalade. Katiyen et yememesi lazım.” – Nazım Hikmet

3. z Aşırı bir biçimde:
      “Babası çocuğun bu hayallerinden dolayı fevkalade müteessir oluyor, ona hiçbir sanat da öğretemiyordu.” – Asaf Halet Çelebi

4. ü “Çok iyi, çok üstün, çok güzel” anlamlarında beğeni ifade eden bir söz:
      Yemek nasıldı?- Fevkalade!

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.