Alenen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alenen– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alenen kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizlice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alenen kelimesinin anlamı:

Açıkça:
      “Zevcesinden aldığı yüz kızartıcı mektuplar alenen nasıl okunur ve neler anlatılır?” – Necip Fazıl Kısakürek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizlice kelimesinin anlamı:

-z Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak, zuladan:
      “Gizlice muhalefete kalktı mı dikkat etmeliyiz.” – Orhan Seyfi Orhon

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

    alenen nasıl yazılır