Aleni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aleni– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aleni kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Gizli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aleni kelimesinin anlamı:

-s Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan:
      “Siz bugüne kadar zevcenizin vicdansızca ve aleni hıyanetine, edepsizliğine tahammül ettiniz.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Gizli kelimesinin anlamı:

1. s Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı, mahfi:
      “Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. s Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan:
      “Sanırım babamla arasında gizli bir çekişme de yaşanıyordu.” – Ayla Kutlu

3. s Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen:
      Gizli kuvvetler.

4. s İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim.

5. z Saklı olarak, saklayarak:
      “Mektubu senden gizli posta kutusuna attım.” – Mahmut Yesari

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.