Aleyhtar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Aleyhtar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Aleyhtar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lehtar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aleyhtar kelimesinin anlamı:

sıfat, 

Karşı olan, karşıtçı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lehtar kelimesinin anlamı:

1. isim, eskimiş Yandaş, taraftar.

2. isim, eskimiş, ekonomi Senet metninde, senet bedelinin kendisine ödenmesi yazılı olan kişi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.