Alıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alıcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Satıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alıcı kelimesinin anlamı:

1. i Satın almak isteyen kimse, müşteri:
      “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” – Nazım Hikmet

2. s Kendisine bir şey gönderilen kimse.

3. i fizik Almaç.

4. i sinema, televizyon Kamera.

5. i halk ağzında Azrail.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Satıcı kelimesinin anlamı:

-i Alıcıya bir şey satan kimse:
      “Bütün satıcılar onu tanıdık bir yüzle karşılıyorlardı ve her yerde aşırı bir itibar görüyorduk.” – Kemal Bilbaşar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.