Alıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alıcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Verici

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alıcı kelimesinin anlamı:

1. i Satın almak isteyen kimse, müşteri:
      “Sonra, mal satışı her şeyden önce bir organizasyon, bir alıcı ve pazar yerleri bulma işidir.” – Nazım Hikmet

2. s Kendisine bir şey gönderilen kimse.

3. i fizik Almaç.

4. i sinema, televizyon Kamera.

5. i halk ağzında Azrail.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Verici kelimesinin anlamı:

1. i Veren, verme yanlısı olan kimse:
      “Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz.” – Aka Gündüz

2. i Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse.

3. i fizik Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı:
      “Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir.” – Falih Rıfkı Atay

4. i tıp Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.