Âlim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Âlim– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Âlim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bilgisiz, Cahil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Âlim kelimesinin anlamı:

1. s Bilen.

2. i Bilgin:
Hiçbir şeye inanmayan, ne inkılapçı ne muhafazakâr ne âlim ne şair olabilir.” – Orhan Seyfi Orhon

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bilgisiz kelimesinin anlamı:

1. s Bilgi sahibi olmayan, bilisiz, malumatsız, cahil:
      “Sen hükûmeti yönetenleri hep bilgisiz, akılsız mı sanırsın?” – Necati Cumalı

2. s Aymaz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Cahil kelimesinin anlamı:

1. s Öğrenim görmemiş, okumamış:
      “Bu maskara sosyete bana cahil diye bakar.” – Halide Edip Adıvar

2. s Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan:
      “Sansürcülerin çoğu cahil, tiyatrodan anlamaz kişilerdi.” – Metin And

3. s halk ağzında Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız).

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.