Alıngan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alıngan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alıngan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Duygusuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alıngan kelimesinin anlamı:

sıfat Çabuk gücenen, kırılan:

      “Alıngan olduğu için arkadaşları onunla sık sık bozuşur.” – Salâh Birsel

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Duygusuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz:
      “Alığa döndüm, bir çuval pamuk kadar duygusuzum.” – Aka Gündüz

2. sıfat Katı yürekli, umursamaz, hissiz:
      “Doktorlukta fazla duygulu olmaya yer yoktur ama, duygusuz görünmeye de hiç!” – Necip Fazıl Kısakürek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.