Alışılmış kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Alışılmış– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Alışılmış kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Değişik

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alışılmış kelimesinin anlamı:

sıfat Her zamanki, mutat:

      “Yayımcılar, kazanç amacıyla alışılmış yapıtlar sunarlar okuyucuya.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Değişik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Değiştirilmiş, muaddel:
      Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince…

2. sıfat Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan:
      “O güne kadar görülmemiş türden, değişik bir dergiydi.” – Ayla Kutlu

4. isim, halk ağzında Yedek iç çamaşırı, giyecek:
      Hiç değişiğim kalmadı.

5. isim, halk ağzında Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.