Altlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Altlık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Altlık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üstlük

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Altlık kelimesinin anlamı:

1. isim Tabak, bardak vb. nesnelerin altına konulan şey:
      Bardak altlığı.

2. isim, halk ağzında Hayvanların altına yayılan ot veya saman.

3. isim, halk ağzında Arabaya koşulan atların yolları kirletmemesi için kuyruğunun altına yerleştirilen torba.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üstlük kelimesinin anlamı:

1. isim Üst olma durumu.

2. isim En üste giyilen uzunca giysi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.